ENCLAVE LAND ART

2023

'Artistic Residency'

CONVOCATÒRIA PER ARTISTES

 • Presentació
 • Concepto
 • Informació de la convocatoria
 • Termes i condicions
 • Resum i informació important
 • ENCLAVE LAND ART, projecte coproduït pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a través del programa de residències artístiques Cultura Resident, amb el suport de l’Ajuntament de Quesa (València), es complauen a anunciar la quinta convocatòria per a la recepció de propostes artístiques i/o d’investigació, que participaran en la residència artística de producció.

  Aquests projectes s’hauran de plantejar des del diàleg de l’ésser humà amb la naturalesa, amb la finalitat de compondre una sèrie de propostes connectades entre elles per a estructurar un itinerari artístic de Land Art.

  Aquest itinerari serà realitzat durant les dues setmanes de residència artística de producció per a les quals es llança aquesta convocatòria.

  Les obres tenen com a objectiu activar l’interés de la gent per l’art contemporani i revaloritzar la zona de Quesa en la qual es troben immersos.

 • I com que quan no distingim cap canvi, i l’ànima roman en un únic moment indiferenciat, no pensem que haja transcorregut temps, i com que quan ho percebem i distingim diem que el temps ha transcorregut, és evident llavors que no hi ha temps sense moviment ni canvi. Després és evident que el temps no és un moviment, però no hi ha temps sense moviment”

  Aristòtil

  Fins a l’arribada de l’art conceptual i la desvinculació de la necessitat de la bellesa perquè alguna cosa es considere art, el color i la composició eren els elements que captivaven a l’espectador en una primera lectura. A partir d’ací entraven en joc la simbologia, la història i el sentit final per a obtindre la informació total amb la qual construir un criteri fundat sobre la proposta.
  En el paisatge del tram de riu sec del riu Escalona a Quesa, just abans d’arribar a l’embassament, crida l’atenció una sèrie de colors vius segmentats per estrats. Són unes zones en les quals les serres apareixen amb un color vermellós més evident que l’argila.
  Aquesta primera impressió fa pensar que siga l’efecte potser d’algun residu químic industrial o desfet present en la terra, pels seus colors artificials o contrastants.
  La referència visual inicial ens va convidar a contrastar les nostres sospites i aprofundir en el perquè.
  Descobrim que, a pocs metres d’aquestes muntanyes, hi havia restes molt més pròximes a l’actualitat. Amb l’entrada del segle XX, la industrialització i l’era dels transports de masses van accelerar l’impacte humà a la recerca de recursos.
  Entre els anys 50 i 70, a Quesa es va explotar la pedrera del Turó Negre per a l’extracció de dolerita com a àrid. Eren pedres de gran duresa i to gris, utilitzades per a assentar les vies de tren. En l’actualitat, la mina es troba totalment abandonada, amb bastant vegetació i sense cap rastre d’installacions o maquinària que delaten la seua passada activitat.
  Consultem amb experts geòlegs i vam saber que l’origen del cromatisme de les serres es trobava, en realitat, en la composició d’uns sediments del que va ser fa milers de milions d’anys un oceà, el fons marí del qual va quedar en la superfície amb l’evaporació de les aigües o els moviments tectònics.
  El color vermellós es deu a l’oxidació del ferro present en la zona al costat de les argiles i els algeps, que donen com a resultat una sèrie de minerals de formes capritxoses i colors dispars.
  Els dos segments del paisatge conviden a pensar en com la mateixa naturalesa ha deixat al descobert un fenomen estèticament més amable per a amagar, mimetitzar o absorbir la petjada deixada per l’ésser humà, aqueixa bretxa cap a l’interior que contrasta amb el moviment emergent acolorit, fruit del xoc tectònic dels continents. Una collisió convertida en poesia cromàtica i contrast mineral.
  En tots dos casos hi ha un element comú, la naturalesa i el pas del temps. El paisatge capritxós ha seguit un ritme dispar en el seu esdevindre, el de la impermanència, aqueix procés de mutació que en un cas transcorre durant mil·lennis i en l’altre en apenes unes desenes d’anys, posant sempre de manifest que el moviment no es deté.
  Com afirmem anteriorment el temps es mesura pels canvis. Encara que no és una unitat de mesura lineal, com la que utilitzem per a pensar en la història. El ritme és diferent, no sols en els éssers humans, també en tots els elements que componen la realitat en la qual vivim.
  Una realitat que té, com succeeix amb l’art, una lectura inicial superficial. És en escoltar, veure i percebre a través de la resta de sentits quan descobrim els matisos i les connexions que componen el puzle identitari que defineix un territori o estructura una proposta artística.

 • Duració de la convocatòria:

  Data límit de lliurament de projectes: 00.00 hores (hora local a Espanya) del 15 de setembre de 2023.

  Entrevistes amb els artistes preseleccionats: Del 27 al 29 de setembre de 2023.

  Publicació oficial dels artistes seleccionats per a Enclave Land Art 2023: 1 d’octubre de 2023.

  Duració de la residència: del 20 de novembre al 3 de desembre inclosos. El diumenge 19 de novembre els artistes presentaran els projectes a la gent local i les associacions del territori. L’últim cap de setmana (2-3 de desembre) serà de portes obertes per a la presentació dels projectes. Els artistes i l’organització faran un recorregut per tots ells el dissabte 2 de desembre. Els projectes performatius es duran a terme aqueix mateix dissabte.

  Lloc de l’itinerari: El llit sec del riu Escalona enfront del Salt del Molí i prop de l’embassament en la localitat de Quesa (València). Fotografies i coordenades GPS en la web.

  Disciplines: Instal·lació, intervencions de Land Art, accions, mapatge, fotografia, antropologia, investigació, escultura, performance i totes aquelles manifestacions artístiques o línies de treball en les quals estiga vinculat el diàleg artista-territori-naturalesa dins de l’especificitat de l’entorn en el qual es desenvolupa i el concepte proposat en aquesta edició per Enclave Land Art.

  Podran presentar-se individualment artistes de qualsevol nacionalitat i edat.

  Està expressament exclosa la presentació de propostes per part d’institucions públiques i privades, així com per part d’entitats dedicades a la venda d’obres artístiques.

  COMITÉ DE SELECCIÓ
  El comité de selecció, seguint el manual de bones pràctiques, estarà format per:

  • Jose Luís Pérez Pont. Director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i director del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València.
  • Un professional proposat per la A.V.V.A. C. (Associació Valenciana d’Artistes de València, Alacant i Castelló): Graham Bell, Artista transgènere.
  • Un professional proposat per A.V.C.A. (Associació Valenciana de Crítics d’Art): Juan José Soler, historiador i crític d’art. Editor de la revista Sinergies Art Visual i Escènic.
  • Obarra Nagore, encarregada de la coordinació i gestió de les exposicions temporals i de la conservació, documentació i catalogació de les dues col·leccions que formen part del CDAN
  • Miguel Mallol, director d’Enclave Land Art.
   1. TÉRMES & CONDICIONS

    1. La proposta artística ha de tindre com a objectiu la reinterpretació del concepte de la residència proposat en aquesta convocatòria seguint la línia de treball de l’artista.
    2. Els projectes han d’estar basats en la investigació i producció estructurada com un diàleg entre l’artista i la naturalesa (l’entorn que envolta al context en el qual es desenvolupa la residència). Ha de reflectir-se clarament en la selecció del concepte, materials i durant el desenvolupament del projecte.
    3. Es pot presentar un només projecte per part del/la candidat/a. Ha de ser concebut des del respecte pels drets humans i la propietat intel·lectual.
    4. Les candidatures seran descartades automàticament si:
    1. Excedeixen el nombre màxim de pàgines especificades en la convocatòria.
    2. Si no respecten els termes i condicions especificades (projecte anònim en un PDF i en un altre document PDF el CV i el portfolio de l’artista).
    1. 15 projectes seran preseleccionats seguint els barems de puntuació especificats a continuació:

     1. Qualitat del projecte, relació amb el territori i vincle amb el concepte. Fins a 30 punts.
     2. Sostenibilitat i impacte en el medi rural, fins a 25 punts.
     3. Correcte ús dels recursos a disposició, temps i material, fins a 20 punts.
     4. Interdisciplinarietat del treball i innovació, fins a 15 punts.
     5. Interacció amb els habitants, fins a 10 punts.
    2. La selecció final del jurat serà de 10 (7 + 3 en reserva) dels 15 preseleccionats.
    3. Els artistes dels 7 projectes amb major puntuació seran convidats a una entrevista amb els membres de l’organització d’Enclave. En aquesta entrevista explicaran el projecte i la seua disponibilitat per a formar part de la residència.
    4. Enclave Land Art es reserva el dret a prescindir d’un/a artista durant la residència en cas de comportament incívic o irrespectuós amb les normes de convivència, les exigències intrínseques al projecte o els temps d’execució. L’abandó serà immediat i l’artista correrà amb les despeses de retorn al punt d’origen amb la compra immediata del bitllet i sense honoraris.
    5. Enclave Land Art conserva el dret a publicar un catàleg de la residència en format físic o digital que contindrà la informació sobre els projectes i els artistes. Com a alternativa podrà ser publicat un llibre d’un artista seleccionat per l’organització que serà presentat en el CCCC de València en 2024.
    6. Els artistes seleccionats signaran un contracte per a l’ús de les imatges i material produït durant la Residència. La seua reproducció, distribució en la difusió pública i altres canals que es consideren necessaris dins de la promoció de la residència Enclave Land Art i els treballs realitzats.
    7. Tots els projectes permanents es donaran a l’Ajuntament de Quesa per a l’itinerari artístic en finalitzar-la residència Enclave Land Art.
    8. Els artistes tenen l’obligació de participar en els esdeveniments per als quals siga necessària la seua presència com a presentacions, tallers o altres activitats no considerades específicament com a opcionals.

    Contingut i format de les propostes:
    Les propostes necessàriament deuen contindre 2 documents adjunts en format PDF de menys de 5MB. Tots dos no poden tindre una extensió major de 6 pàgines + la portada i l’última.
    El nom del/la artista ha d’aparéixer NOMÉS en el document adjunt número 2. En cas de no respectar aquesta regla el projecte serà descartat automàticament.
    L’adjunt 1 ha de ser ANÒNIM sense CAP referència sobre l’artista. No pot contindre cap foto, nom o origen de la persona que realitzarà el projecte.

    • El DOCUMENT ADJUNT 1 ha de contindre (anònim en UN PDF):
    • Text de motivació per a presentar-se a la convocatòria.
    • Nom i descripció del projecte (objectius, metodologia secundats amb dibuixos o imatges explicatives, etc.), màx 4 pàgines (A4).
    • Cronograma del procés i materials a utilitzar.
    • DOCUMENT ADJUNT 2:
    • CV/portfolio amb tots els detalls de contacte (número de telèfon, correu electrònic i altres enllaços útils).

    Les propostes s’han d’enviar a: opencall@enclavelandart.org

    ENCAPÇALAT DE L’EMAIL: Convocatòria de la Cinquena Edició de la Residència Artística Enclave Land Art 2023.
    Els projectes s’accepten exclusivament en castellà o anglés.
    ELS/LES ARTISTES SELECCIONATS/DES REBRAN

    • L’organització cobreix el cost del viatge des de/fins al lloc d’origen fins a 200€*. Enclave Land Art subministrarà una carta d’acceptació als artistes que la requerisquen per a rebre ajudes dels països d’origen per a cobrir els costos extra de viatge que puguen sorgir.
    • Honoraris de 800€** – IVA inclòs cal per a cada artista. El pagament es realitzarà en rebre la factura de part de l’artista després de la realització i conclusió del projecte. Sense excepció.
    • Un espai de treball compartit i fins a 300€ per a materials segons les característiques de la proposta. El pressupost serà aprovat sempre prèviament per l’equip de producció d’Enclave. Aquest pressupost és estimat i la inversió en material no deu necessàriament aconseguir la quantitat estipulada. L’ús de materials naturals i trobats serà valorat positivament.
    • Allotjament en una estructura local en règim d’habitació compartida amb bany compartit.
    • Menjars inclosos en un lloc comú. Els/les artistes seleccionats/des hauran d’informar els organitzadors sobre qualsevol mena d’al·lèrgia, intoleràncies o tipus d’alimentació (vegetariana, vegana…) etc.
    • Es podria valorar la presència d’un/a assistent/a si el projecte ho requereix. S’haurà de realitzar la petició explicant les motivacions i l’organització valorarà cada cas individualment.

    * En el cas que el cost del viatge excedisca del pressupostat per Enclave Land Art, l’organització donarà el suport necessari perquè l’artista puga obtindre l’ajuda necessària al país d’origen. En cas de no obtindre aquesta ajuda l’artista haurà de cobrir els costos del viatge a partir de la bossa concedida per l’organització.
    ** Els artistes hauran d’enviar una factura a Enclave Land Art O.S.A.L. després d’haver completat satisfactòriament la residència per a obtindre els honoraris i el reembossament de les despeses de viatge en cas hagen sigut avançats per el/la artista.
    OBLIGACIONS DELS/LS ARTISTES SELECCIONATS/DES

    • Desenvolupar el projecte entre els dies 20 de novembre i 3 de desembre de 2023.
    • La finalització i consigna del projecte pel qual han sigut seleccionats com a data límit el dia 1 de desembre de 2023.
    • La participació en la presentació dels projectes el dissabte 2 de desembre.
    • Participació en tots els esdeveniments o activitats que requerisquen la presència dels/les artistes seleccionats/des.
    • La preparació d’un taller didàctic sobre la seua línia d’investigació artística i el projecte seleccionat durant la residència.

    Participació en activitats col·laterals:

    • Es realitzaran durant la residència una sèrie d’activitats col·laterals o excursions per a conéixer la història i l’entorn de la localitat de Quesa. Assistència opcional.
 • RESUM I INFORMACIÓ IMPORTANT

  • Els projectes han de ser enviats abans de la mitjanit (hora espanyola) del 15 de setembre del 2023. Tots els projectes rebuts a partir d’aqueix moment no seran considerats en cap cas.
  • Els/les artistes amb major puntuació seleccionats/des pel comité seran contactats/des el 27 de setembre del 2023 per a acordar una entrevista en línia en els dos dies següents.
  • L’1 d’octubre 2023, Enclave Land Art publicarà la llista definitiva dels/les artistes que participaran en la residència Enclave Land Art 2023. Es publicarà a través dels canals de difusió d’Enclave Land Art. L’organització d’Enclave Land Art presentarà els projectes als/les habitants abans de l’arribada dels/les artistes.

descarrega el document

QUESA

ENLLAÇOS INTERESSANTS

ComitÉ

GRAHAM BELL

 • BIO

  Artista transgènere, ornitòleg amateur, porta des de 2011 explorant les connexions entre el gènere i l’ecologia des d’una perspectiva queer culminant amb la seua tesi doctoral en producció i investigació artística Natural Hysteria: a queer response *to ecocide (UPV, València, 2018, Premi extraordinari 2020) i la publicació del llibre *Ecogénero X (2019). Les seues performances i peces de videoart han participat en festivals i exposicions en la Biennal de Venècia, el Festival Internacional d’Edimburg, ICA (Londres), CCCB i MACBA (Barcelona), Zinegoak (Bilbao), Centre Cultural Border (Méxic, CDMX) i l’IVAM (València). La seua pràctica experimental i transdisciplinària es basa en la performance i el teatre expandit i inclou vídeo, música i art gràfic. Des de 2009 realitza exposicions, tallers i conferències amb La Erreria (House of Bent), un col·lectiu i espai d’art queer.

JOAN SOLER

 • BIO

  Historiador i Crític d’Art. Editor de la revista Sinergies Visual and Performing Art Magazine. Estudiant de doctorat en Ciències del dret i socials, en la branca d’Art Contemporani en la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alacant).
  Màster official en Periodisme d’Innovació en la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Estudis de postgrau en Educació Artística i Museus en la Universitat de València. Estudis de postgrau en organització d’exposicions, màrqueting i comunicació en la Universitat de València.
  Tècnic Expert Judicial Superior en la UDIMA de Madrid. Vocal en l’Associació Valenciana de Crítics i membre de l’Associació Internacional de Crítics.
  Membre de la ICOM – UNESCO. Membre de l’Escola oficial de graduats i doctors en Filosofia, Lletres i Ciències de València en la secció d’Historiadors de l’Art.

JOSE LUIS PÉREZ PONT

 • BIO

  Llicenciat en Dret i doctor en Belles arts, ha exercit com a crític d’art, comissari independent i advocat. La seua tesi, La mediació social de l’art en l’espai públic. Ara, després, mai, va rebre un Premi Extraordinari a tesis doctorals per la Universitat Politècnica de València. Des d’abril de 2016 és director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i director del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València. www.consorcimuseus.gva.es

  Entre 2009 i 2015 va presidir la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA). Entre 2011 i 2013 va ser president del Consell de Crítics i Comissaris d’Arts Visuals d’Espanya.
  En 2010 es va incorporar com a vocal al Patronat Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València, fins a 2015. Entre 2011 i 2015 va ser membre de la Comissió Assessora del Departament d’Art de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, de la Diputació d’Alacant. Va ser cofundador i codirector de MAKMA Revista d’arts visuals i cultura contemporània (2012-2016).

  Ha desenvolupat nombrosos projectes d’edició i comissariat des d’un enfocament d’anàlisi i prospecció social, amb institucions públiques i privades. Entre els seus projectes destaca “Del mico blau al coll blanc. Transformació social i pràctica artística en l’era postindustrial”, “Geografies del desordre. Migració, alteritat i nova esfera social”, “Puntes de fletxa. Noves trajectòries en l’art contemporani valencià”, “Desitjos. Promeses. Realitats. Huit objectius per al desenvolupament”, “Ficcions quotidianes. Entre el públic i el privat”, “Cayetano Ferrández. L’home gris”, “Javier Núñez Gasco. Fora d’acte”, “Rogelio López Cuenca. Els bàrbars”, “Martin Parr. Parrathon”, “Emergency on planet earth”.

  En l’àmbit de l’art públic, ha impulsat diferents convocatòries d’intervenció en l’espai públic urbà. Entre 1998 i 2016 va comissariar anualment Art públic / Universitat pública, Mostra d’art públic per a joves creadors, a la Universitat de València. Entre 2001 i 2004 va dirigir Projecte Carrer, convocatòria d’art públic de Peralta (Navarra). Des de 2006 i fins a 2010 va dirigir Intracity, art públic i mediació social.

OBARRA NAGORE

 • BIO

  Llicenciada en Història de l’Art, per la Universitat de Saragossa i Máster en Museografia i exposicions, per la Universitat Complutense de Madrid.
  Professionalment s’ha dedicat des de 2001 a la coordinació i gestió d’exposicions temporals en diferents institucions: en la Diputació Provincial de Saragossa per al Palau de Sástago, en el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia a Madrid i en la Diputació Provincial d’Osca.
  Posteriorment va passar a formar-te de l’equip del CDAN. CENTRE D’ART I NATURALESA, DE LA FUNDACIÓ BEULAS, a Osca, des dels inicis en 2005. On hui continua sent l’encarregada de la coordinació i gestió de les exposicions temporals i de la conservació, documentació i catalogació de les dues col·leccions que formen part del CDAN: col·lecció Beulas i itinerari Art i Naturalesa, així com els fons museogràfics que s’han anat incorporant al llarg d’aquests quinze anys.

MIGUEL MALLOL

 • BIO

  Miguel és comissari independent internacional, membre de l’Associació Valenciana de Crítics des del 2019, Director de la residència artística Enclave Land Art des del 2016 i co-fundador de ‘Habitara, centre d’investigació i interpretació sobre l’habitar contemporani’ des del 2017 a Espanya. A Venècia és co-fundador de Venice Curatorial Course des del 2020 i treballa també en el pavelló de la Biennal de Venècia des de 2018.
  És llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de València encara que va acabar els seus estudis en Lancaster University (INGL). Va completar la seua formació en la Universitat politècnica de València iniciant un Màster en Museologia que va completar col·laborant a Venècia amb la Fondazione Querini Stampalia i treballant en la Biennal. En 2011 es va traslladar a Londres on va iniciar col·laboracions amb galeries i espais independents. Ha comissariat exposicions en ciutats com Londres, Milà, Roma o Venècia on ha treballat amb institucions públiques i privades. Ha escrit textos crítics, articles i recensions en espanyol, italià, anglés i valencià. Des del 2018 viu i treballa entre Venècia i València.