Enclave Curatorial és una nova secció del projecte Enclave nascut des de la necessitat d'aprofitar la presència dels artistes durant residència artística per a, en diàleg amb ells, aprofundir en la temàtica abordada en el concepte de la convocatòria oberta. Aquest període d'investigació i posada en comú, es traduirà en una temàtica expositiva i una sèrie de treballs a desenvolupar en els mesos posteriors per part dels artistes. La finalitat és realitzar un projecte de comissariat que es presente en algun dels espais de la província d'Alacant anualment i que siga un pas més per a aprofundir i reinterpretar el treball realitzat durant la residència. Malgrat ser una residència de producció, creiem que la part d'investigació curatorial ajuda a realitzar una interpretació més aprofundida dels projectes, per a construir una proposta que els una i que abaste la temàtica conceptual que s'esmenta superficialment en la convocatòria.

La Residència Enclave Land Art pretén que aquesta expressió artística, nascuda a la fi dels anys 60, siga l'origen en la seua base estructural comprenent els seus punts originals de diàleg artista – naturalesa, variació recíproca del mitjà i l'obra al costat de l'ús de materials o procediments que respecten el medi ambient. Però la nostra tendència és aquella de discórrer i reinterpretar el seu caràcter efímer i abastar altres expressions creatives que puguen entrar en aquest context com poden ser la performativa, audiovisual, d'investigació o digital com el mapatge etc. Enclave Land Art pretén, mitjançant l'itinerari artístic de la residència i els projectes que es treballaran en paral·lel, fer un pas més en la contemporanización del Land Art, la seua revisió i la seua immersió en la societat actual. Creiem que, gràcies a la connexió amb els habitants de l'entorn, escoles i altres agents, el procés és part vinculant de l'obra pel que es combina el tangible (les obres finals) amb l'experiència i el llegat intangible que intercanvien durant la residència i viceversa. A partir d'aquesta idea i la creació d'un sistema de pensament i diàleg contemporani des de la identitat del paisatge, els seus agents, la seua història i naturalesa es pot arribar a construir propostes que tornen a l'espai expositiu.

Sota el paraigua d'Enclave Curatorial, es treballaran també altres intervencions vinculades al Land Art o al projecte Enclave i a les activitats que es proposaran al llarg del programa anual. Mitjançant l'elecció i invitació d'artistes, es construiran propostes inspirades en les accions desenvolupades per agents de l'entorn natural i mig ambiental i supervisades per l'equip Enclave Curatorial. Enclave Curatorial construirà i supervisarà els tallers didàctics vinculats a l'art contemporani i el Land Art, que complementaran aquells que abasten temàtiques mediambientals de la flora i fauna del territori, al costat d'aquells que tracten del vessant historicoartístic dels vestigis de la zona. Es crearan dos catàlegs cada edició on apareixeran textos de l'Equip Enclave Curatorial juntament amb agents convidats per a construir, al llarg dels anys, un discurs i una línia continuativa que cree i enriquisca el llegat de tradició i història de la Vall de Gallinera amb un enfocament artístic contemporani.