ENCLAVE EDUCATION és un dels pilars fonamentals del projecte Enclave. L'impacte de la residència preveu cobrir tots els estrats generacionals. Per a això es fa un treball de presentacions i de connexió amb el territori constant. La idea és fomentar la participació local en el procés i l'acostament de tots els estrats socials a l'art contemporani. Enclave Education proposa durant la residència una jornada de tallers amb tots els artistes oberta a tots els públics,a més treballa durant la residència amb tallers impartits a l'escola i adaptats a les edats dels seus estudiants. L'impacte educatiu, en aquests casos, està més vinculat a la participació i construcció d'una experiència. A fomentar el sentit de pertinença al projecte.
Durant l'any, per a consolidar la presència d'Enclave, es realitzen tallers per part del nostre equip de mediació d'Enclave Education. D'una banda són tallers amb mestres i professors en col·laboració amb el CEFIRE, distribuïts per les tres províncies. Considerem que la formació en art contemporani és clau perquè aquest es transporte a les aules i amb ell, també el respecte per la naturalesa i altres valors que fomentem des d'Enclave Land Art.
Una altra de les iniciatives d'Enclave Education està orientada als instituts i escoles de tota la Comunitat Valenciana. El nostre equip de mediació ha preparat uns dossiers que s'envien a les escoles amb una proposta d'una jornada d'introducció al land art, visita a l'itinerari artístic i taller. Com a alternativa es proposen també visites als instituts directament.
El projecte Enclave durant les seues edicions ha creat sinergies amb l'UJI de Castelló i la UPV de València. Ara estem estructurant una col·laboració amb la UMH d'Alacant i els diferents campus que té a Altea i Gandia entre altres.
Aquesta construcció de xarxes a nivell local, per la idiosincràsia d'Enclave, s'extrapola també per a connectar realitats nacionals i internacionals.
Durant la residència Enclave Land Art 2022 es reprendrà una col·laboració que va començar en 2018 amb xiquets. En aquesta edició es realitzarà un campament Internacional universitari d'activitats didàctiques i educatives amb els artistes per mitjà de la plataforma Making Art Happen/Exprimento Limon en col·laboració amb la UNIR dins del Màster Universitari en Intervenció Social en les societats del coneixement.
A més realitzem presentacions en diferents ciutats nacionals i construïm acords de col·laboració amb iniciatives a Itàlia, Suècia i Alemanya entre altres països. Amb aquestes convencions es creen llaços, es consolida la marca i es fomenta la conscienciació i el coneixement a través de l'art contemporani.

ENCLAVE EDUCATION

Ediciò

2022

WORKSHOPS WITH SCHOOL OF BENIALI

VISITA IES FRANCESC GIL.

WORKSHOPS