ENCLAVE

LAND ART

Conèixer el patrimoni per a valutar-lo, és una de les finalitats d'Enclave i per aixó es realitzaran tallers, encontres i activitats paral.leles que unisquen als artistes amb els habitants, establint sinergies per mig del coneixement mutu.

ENCLAVE LAND ART

Residència d'investigació i producció vinculada al diàleg de l'ésser humà amb el context natural en el qual es desenvolupa. El punt de partida és el Land Art heroic i es camina cap a una relectura que àmplia el focus de reflexió a tota mena de disciplines creatives vinculades a l'art contemporani.

ENCLAVE CINEMA

Enclave Cinema es concep com una plataforma de reflexió cinematogràfica en la qual es convida a un festival de cinema en cada edició i s'estructura a través de mirades. Directors, actors i el públic realitzen una posada en comú de la selecció, realitzada seguint el concepte de la residència.

ENCLAVE EDUCATION

Enclavament Education és una part del projecte Enclave vinculada a la formació i participació. En ella volem acostar l'art contemporani a tots els estrats de la societat a través dels tallers amb els artistes i un involucrar-se directament en el procés de producció de les obres de la residència.

ENCLAVE CURATORIAL

Enclave Curatorial és un projecte expositiu que es realitza a través d'una extensió temporal del període de reflexió conceptual i de producció de la residència. Els artistes seleccionats d'entre els residents de les edicions anteriors segueixen uns paràmetres que els retornen a l'espai expositiu.
Amb la col.laboració de / Con la colaboración de
Enclave es un proyecto co-organizado y co-producido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana dentro del programa cultura resident